MLBfoto hanteert de algemene voorwaarden van de fotografenfederatie, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 84/2011. MLBfoto wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

Download de voorwaarden als pdf